Relatietherapie

Wat is de sleutel tot een liefdevolle relatie met je partner?
Ik ben werkzaam als basis EFT relatietherapeut. In relatietherapie werk ik vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT). Het is een methode voor de behandeling van partnerrelatieproblemen die de emoties als ingang neemt tot verandering.


Binnen een partnerrelatie hebben we allemaal behoefte aan een gevoel van basisveiligheid; zowel met jezelf als in je relatie. Het gaat om een warme, evenwichtige, liefdevolle en respectvolle partnerrelatie. Je kunt je binnen die relatie vervuld voelen van liefde en het geeft misschien wel betekenis aan wie je bent en wat je doet. Als er iets gebeurt waardoor je het gevoel krijgt dat de basisveiligheid bedreigd wordt, wil je de dreiging wegnemen en de veiligheid herstellen door jezelf te beschermen. Veelal bestaat die bescherming uit een reactie dat als aanvallend en bedreigend wordt ervaren door de ander. Hierdoor kun je in een negatieve, vicieuze interactiecirkel terechtkomen die het gevoel van onveiligheid alleen maar groter maakt.
EFT is een effectief bewezen behandelmethode die (in een relatief korte tijd) het proces van verandering binnen de relatie in gang zet.  Jullie leren als partners  te begrijpen hoe  hechtingsangsten en hechtingsbehoeften invloed hebben op jullie reactiepatronen naar elkaar. Dit inzicht leidt ertoe dat jullie in de relatie op een andere manier gaan reageren op conflicten tussen elkaar. Met verbinding en verbondenheid als resultaat, kan zo de relatie weer als veilig worden ervaren.
EFT relatietherapie in het kort (www.eft.nl)

Als jullie als partners, ondanks alle investering, toch besluiten om te gaan scheiden, kan EFT een waardevolle bijdrage leveren om op een goede manier uit elkaar te laten gaan.

 

 

Begeleiding bij scheiding

Wanneer jullie gaan scheiden vinden er veel veranderingen plaats. Dit gaat vaak gepaard met allerlei gevoelens en emoties en dan met name voor de kinderen. Om een scheiding goed af te ronden is het voor alle partijen belangrijk deze veranderingen, gevoelens en emoties te verwerken en een plek te geven.


Tegelijkertijd moeten er ook allerlei financiële en juridische zaken geregeld worden. Het is daarom niet vreemd dat dit veel spanningen met zich meebrengt. Echtscheidingen kunnen dan ook ontaarden in vechtscheidingen en de betrokken kinderen kunnen dan ook ernstig beschadigd raken, er zijn dan alleen maar verliezers.

Het is dus van groot belang om die beschadigingen te voorkomen en te beperken. Ik richt me niet alleen op beide (ex-)partners, maar ook op eventuele kinderen. Gedurende de behandeling is er ruime aandacht voor de gevoelens en emoties die spelen bij zowel ouders als kinderen. Er wordt gekeken naar inzicht in het eigen functioneren binnen het (voormalig) gezin. Het streven is een verbeterde communicatie en samenwerking tussen de (ex-) partners en kinderen. Tevens is er de mogelijkheid om kinderen te begeleiden in hun verwerkingsproces. (www.mirtekids.nl)

In samenwerking met Damsté Advocaten (www.damste.nl) wordt u op juridisch en financieel vlak begeleid tijdens de scheidingsprocedure.

EFT relatietherapie

EFT relatietherapie in het kort

EFT relatietherapie in het kort

• Richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie
• Heeft een hogere slagingskans dan andere relatietherapieën
• Kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties
• Kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid
• Zoekt en vindt de zere plekken oftewel “painspots” van vroeger
• Bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken

Fases van EFT therapie

Fases van EFT therapie

Er zijn een aantal fases te onderscheiden binnen de EFT relatietherapie:

• Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen
• Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon
• Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen

Onderzoeksresultaten van EFT

Onderzoeksresultaten van EFT

EFT relatietherapie is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht en EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn:

EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie:
• De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is
• EFT is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische – of lichamelijke klachten
• EFT werkt beter dan andere relatietherapieën.

Mirte Kids

Mirte Kids is o.a. gespecialiseerd in behandeling van kinderen en jongeren met psychische, mentale en/of emotionele problemen.

Bekijk

Mirte in Bedrijf

Mirte in Bedrijf werkt met werkgevers die zich bewust zijn van de noodzaak om te investeren in medewerkers als basis voor een gezonde en succesvolle organisatie.

Bekijk