Meer verdriet door valse hoop

Elk kind heeft zijn eigen manier van omgaan met afscheid. Wanneer  ouders scheiden, neemt het kind afscheid. Afscheid van een zorgeloze jeugd. Afscheid van ‘papa en mama samen’. Mogelijk afscheid van het oude huis. Welke manier jullie kind ook heeft gekozen voor het omgaan met dit afscheid, vast staat dat de scheiding veel impact op hen heeft. Daarin verschillen ze in niets van hun ouders. Sommige ouders vertellen hun kind samen dat ze gaan scheiden. Soms is dat niet mogelijk. Omdat één van de ouders niet aanwezig is of niet in staat is om met het kind te overleggen. Hoe voorzichtig de boodschap echter ook verpakt wordt, scheiden is altijd een pijnlijke en ingrijpende gebeurtenis. Een scheiding doet een inbreuk op de veilige geborgenheid van jullie kind. De normale gezinssituatie is totaal ontwricht. Ineens heeft het kind twee huizen, twee bedjes, twee tandenborstels, enz. Kinderen hebben daarom tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.

Bijna alle kinderen blijven na de scheiding hopen dat het wel weer goed komt tussen papa en mama. Het is dan ook zeer belangrijk om het kind duidelijk te vertellen dat de scheiding echt definitief is. Veel ouders vinden het moeilijk om dit zo tegen hun kind te zeggen, omdat ze bang zijn het kind verdriet te doen. Maar het kind heeft meer verdriet door valse hoop.

Een scheiding roept bij kinderen uiteenlopende gevoelens op:

  • verdriet
  • onzekerheid
  • angst voor de nieuwe situatie
  • bang om te moeten kiezen tussen de ouders
  • boosheid naar de ouders; vooral wanneer er een derde persoon in het spel is
  • schaamte dat de ouders gaan scheiden
  • schuld bij zichzelf leggen
  • bezorgdheid om ouders
  • soms blij dat de ruzies voorbij zijn

Kinderen kunnen door deze gevoelens tijdelijke of langer aanhoudende klachten vertonen. Opnieuw bedplassen, psychosomatische klachten als buikpijn of hoofdpijn, slecht slapen, gauw boos of driftig worden en/of bang zijn. Oudere kinderen hebben na de echtscheiding vaker concentratieproblemen en/of achteruitgaande prestaties op school. Bij aanhoudende klachten van het kind en/of bezorgdheid om het kind, is het soms raadzaam om hulp in te roepen van een neutrale gesprekspartner, die weliswaar door de ouders wordt aangesteld, maar de emotionele belangen van het kind behartigt. Onverdeelde aandacht, praten, schrijven, erover tekenen . Oftewel het neerzetten van alle gevoelens, zonder het gevaar van loyaliteitsconflicten met als doel dat het kind leert omgaan met alle veranderingen en gezien en gehoord wordt in zijn eigen innerlijke strijd. Willen jullie weten of Praktijk Mirte iets voor jullie kind kan betekenen, neem dan gerust contact op.

Contact opnemen