Rouwen: een uniek proces

De dood van een dierbare stelt de achterblijver(s) voor de opgave om voorgoed afscheid te nemen van de overledene. Bovendien zal men zich geleidelijk moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. 
Hoe wij rouwen hangt af van een aantal factoren zoals onze leeftijd, de mate waarin we op het verlies zijn voorbereid, onze innerlijke kracht en de steun van buitenaf. Meestal is rouwen een intens maar ook vaak langdurig proces. Tijdens dat proces neemt het rouwen een groot deel van de beschikbare energie en aandacht in beslag. Allerlei lichamelijke en emotionele klachten zijn het gevolg.
Het rouwproces na het overlijden van een dierbare wordt vaak onderverdeeld in een aantal fasen. Er zijn verschillende modellen die ieder een eigen benaming hebben voor de verschillende fasen van rouw. Tegenwoordig wordt er op een andere manier naar rouwprocessen gekeken en wordt er ook wel gesproken over “rouwtaken”. Of we het nu hebben over fasen of rouwtaken, ik wil hierbij nadrukkelijk vermelden dat ieder mens als uniek persoon dit proces op zijn eigen unieke manier doorloopt.

Gestagneerde rouw

Er kan niet een bepaalde tijd voor rouw worden gesteld. De rouwperiode kan een paar maanden tot een paar jaar in beslag nemen. Soms is het rouwproces verstoord en blijft men “steken” in de rouw. Men blijft in een toestand van hevig verdriet en wanhoop; er is sprake van een gestagneerd rouwproces. 
Verstoorde, uitgestelde of gestagneerde rouw veroorzaakt op langer termijn veel lichamelijke en psychische klachten. Praktijk Mirte biedt in dit rouwproces begeleiding daar waar het proces stagneert; mogelijk met EMDR therapie. Een verlies is verwerkt als iemand er af en toe aan denkt, maar het verdriet zijn leven niet langer beheerst. Er bestaan geen regels voor hoe iemand die gemoedstoestand bereikt.

Verlies

Rouw is niet alleen gerelateerd aan een overlijden.
 Ook wanneer je een relatie, gezondheid, baan of toekomstverwachtingen verliest is er sprake van rouw. Vaak wordt dit niet als verlies erkend of ervaren, en daardoor ontstaat verborgen rouw. Dit leidt, soms jaren later, tot ziekten, tot lichamelijke – en /of psychosomatisch klachten.

Neem geheel vrijblijvend contact op, om te kijken of Praktijk Mirte jou in dit proces kan begeleiden.

Contact opnemen