Angstklachten en angststoornis

Angstklachten zijn klachten waarbij angstgevoelens en begeleidende lichamelijke klachten een rol spelen. Ze zijn vaak gerelateerd aan (dreigende) problemen of zorgen op belangrijke levensgebieden (gezin, relatie, werk, sociale contacten, gezondheid), maar kunnen ook spontaan ontstaan.

Het hebben van angstklachten maakt het risico op het krijgen van een angststoornis aanzienlijk groter. Het verschil met een angststoornis betreft de ernst van de symptomen. Een angststoornis is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen met pathologische angst. De angst geeft aanleiding geeft tot een belemmering van het sociaal functioneren en daarmee lijdensdruk. Pathologische angst kan bij veel andere psychische aandoeningen voorkomen maar wanneer angst het belangrijkste symptoom is, spreekt men van een angststoornis.

Te onderscheiden angststoornissen:

  1. paniekstoornis: recidiverende paniekaanvallen, met tussendoor angst een nieuwe paniekaanval te krijgen
  2. agorafobie: angst voor en vermijding van situaties waaruit men denkt moeilijk te kunnen ontkomen
  3. specifieke fobie: hevige, aanhoudende angst voor en vermijding van specifiek object of specifieke situatie
  4. sociale-angststoornis (sociale fobie): hevige, aanhoudende angst voor en vermijding van sociale situaties
  5. gegeneraliseerde-angststoornis: buitensporige angst of bezorgdheid over een verscheidenheid aan dagelijkse onderwerpen
  6. scheidingsangst of separatieangststoornis: excessieve angst of vrees om gescheiden te worden van diegenen aan wie de betrokkene gehecht is

Voor specifieke diagnostiek en stoornissen in zeer ernstige vorm word je terugverwezen naar de huisarts. Intensievere, gespecialiseerde hulp is dan geïndiceerd. Neem gerust contact op, om te kijken wat Praktijk Mirte voor jou kan betekenen.

Contact opnemen