Kernovertuigingen

Helaas heeft iedereen wel een aantal negatieve kernovertuigingen die belemmerend zijn. Vaak zijn dat ook negatieve overtuigingen over jezelf. Bijvoorbeeld: ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, niemand wil me, enz. Is er een levensgebied waar je niet tevreden over bent en lukt het je maar niet hier verandering in te brengen? Dan liggen hier vaak negatieve kernovertuigingen aan ten grondslag. De consequenties daarvan zijn in je hele leven te herkennen in gedachten, emoties, gedragingen, enz. De negatieve overtuigingen over jezelf kunnen de oorzaak zijn van somberheid of depressies.

Kenmerken depressie

Maar iedereen zit wel eens in een dip en voelt zich wat somber. Gelukkig gaat dit vaak vanzelf wel weer over. Soms houden de klachten echter aan en wanneer spreek je dan van somberheid, depressieve klachten en wanneer van een depressie? Er zijn richtlijnen opgesteld wanneer men spreekt van een depressie. Volgens deze richtlijn ben je depressief als je minstens twee weken lang somber bent en / of minder interesse en plezier hebt in allerlei dingen èn kampt met vijf of meer van de onderstaande symptomen:

  • Duidelijk afvallen of juist aankomen
  • Slapeloosheid of juist veel slapen
  • Traagheid of juist lichamelijke onrust
  • Vermoeidheid, weinig energie hebben
  • Je waardeloos of schuldig voelen
  • Verminderde concentratie of besluiteloosheid
  • Terugkerende gedachten aan de dood, plannen of pogingen om zelfmoord te plegen

Zijn er minder dan vijf maar wel minstens twee klachten, en heeft de somberheid een negatieve invloed op het dagelijks leven, dan gaat het om “depressieve klachten”. Sommige mensen hebben milde klachten, maar kijken er zo somber tegenaan dat ze het zelf een depressie noemen. Andere mensen hebben ernstige klachten, maar hebben de neiging deze te onderschatten. Voor het stellen van een diagnose kan je door je huisarts verwezen worden naar een psycholoog.

Bij somberheid en milde depressieve klachten kan praktijk Mirte je helpen weer positiever in het leven te staan. Neem gerust contact op voor verdere informatie.

Contact opnemen