Er worden drie types eetgedrag onderscheiden:

Emotioneel eetgedrag

Emotionele eters reageren sterk op prikkels van binnenuit; bij vervelende gevoelens (zoals spanningen, negatieve emoties) gaan zij meestal onbewust eten om deze te verdringen. Soms komt er ook een prikkel vanuit positieve gevoelens. Voedsel, vooral zoete en vette producten, biedt hen afleiding, warmte en troost.

Extern eetgedrag

Externe eters reageren sterk op prikkels van buitenaf; het zien, ruiken of proeven van eten maakt dat zij gaan eten. Dit maakt dat zij regelmatig tussendoor snoepen en snaaien.

Lijngericht eetgedrag

Lijngerichte eters wisselen periodes van streng lijnen ongewild af met periodes van te veel eten. Hierdoor ontstaat het jojo-effect (de stofwisseling raakt door alle afvalpogingen verstoord en gaat steeds trager werken).

Eetstoornissen

Een eetstoornis is een ernstige en ingewikkelde psychiatrische ziekte. Kenmerkend voor eetstoornissen is de intense angst om dik te worden en het gestoorde eetgedrag. Als je een ernstige eetstoornis hebt wordt gespecialiseerde, multidisciplinaire hulpverlening elders aangeraden. Bij praktijk Mirte is het mogelijk om gedurende de wachtperiode, na aanmelding in een kliniek, in therapie te gaan om zo verdere verslechtering van jouw gezondheid te voorkomen. Ook nadat je uitbehandeld bent kan praktijk Mirte nazorg bieden t.a.v. terugvalpreventie.

Type eetstoornis

Anorexia Nervosa
De naam Anorexia Nervosa betekent letterlijk “gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken”. Deze naam is eigenlijk misleidend, omdat degene die hieraan lijdt geen gebrek aan eetlust heeft, maar juist doelbewust probeert zijn/haar eetlust en hongergevoel te onderdrukken. Anorexia zou eigenlijk beter “magerzucht” of “lijnziekte” genoemd kunnen worden, want de persoon in kwestie heeft een onweerstaanbare drang om af te vallen. Hij/zij is er als het ware aan verslaafd en gaat ermee door, zelfs als hij/zij al sterk is vermagerd.

Boulimia Nervosa
Boulimia Nervosa (verkort tot boulimia) betekent letterlijk “eetlust als een os door nerveuze oorzaken”. Ook deze naam klopt niet helemaal, omdat er sprake is van eetbuien die worden afgewisseld met perioden van (bijzonder) matig eten. Bovendien hoeft het niet zo te zijn dat iemand met boulimia een grote eetlust heeft voordat ze een eetbui krijgen. Het gaat om het eten, niet om het stillen van honger. De drang om te eten lijkt op een verslaving. Boulimia wordt dan ook wel eetverslaving genoemd. Tijdens een eetbui worden grote hoeveelheden eten naar binnen gewerkt en heeft men het gevoel de controle over het eetgedrag kwijt te zijn. Hij/zij kan niet meer stoppen met eten. Na een eetbui probeert hij/zij het eten zo snel mogelijk weer kwijt te raken. Vaak gebeurt dit door zelf opgewekt braken en/of het gebruik van laxeermiddelen en/of plasmiddelen.

Binge Eating Disorder (BED)
Iemand met een eetbuistoornis, ook wel Binge Eating Disorder genoemd, ervaart een oncontroleerbare drang om veel te eten op gezette momenten. Voor de eetbui voelt men zich vaak erg gespannen en kan men aan niets anders meer denken dan aan het eten. Na de eetbui is die spanning vaak verdwenen, maar voelt men zich schuldig.

Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven (NAO)
Niet iedereen past natuurlijk precies in een vakje ‘anorexia’, ‘boulimia’, of ‘BED’. Wanneer er sprake is van een aantal kenmerken maar niet allemaal, of een combinatie of afwisseling van kenmerken die bij anorexia, boulimia of BED horen, wordt er ook wel gesproken van een ‘eetstoornis NAO’, Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven.

Wanneer gespecialiseerde hulp om welke reden dan ook niet aansluit bij jouw wensen / verwachtingen kun je je aanmelden bij praktijk Mirte mits:

1. Je gemotiveerd bent om in therapie te gaan
2. Jouw fysieke gezondheid ambulante begeleiding toestaat
3. Er geen andere ernstige psychische stoornis aanwezig is
4. Er overleg mag zijn met je huisarts / behandelend specialist
5. Je akkoord gaat met verwijzing naar een diëtist waar ik mee samen werk

Wil je weten of praktijk Mirte iets voor je kan betekenen, neem dan gerust contact op.

Contact opnemen