Zij zijn dagelijks bezig met hun gewicht, hun uiterlijk en hun eetpatroon. Zij vinden zichzelf te dik en mogen van zichzelf (bijna) niet eten. Als ze dat wel doen, worden ze angstig en onrustig en moeten ze veel bewegen, overgeven of nog strenger lijnen. Het eten en niet-eten beheerst hun leven. Er kan dan sprake zijn van een eetstoornis.

Eetstoornissen hebben ernstige gevolgen. Voedsel is immers de belangrijke brandstof voor ons lichaam. Door een tekort aan voedingsstoffen kunnen er allerlei lichamelijke-, emotionele- en psychische klachten ontstaan. Daarnaast zorgt het obsessief bezig zijn met eten voor concentratieproblemen, er is geen ruimte meer in het hoofd voor andere dingen. Doordat allerlei voedsel als “verboden” wordt ervaren is met anderen eten niet leuk meer. Dit leidt vaak tot eenzaamheid. Jongeren met een eetstoornis weten vaak wel dat er iets niet klopt, maar zijn niet snel geneigd om hulp te zoeken. Vaak doen ze dat pas als bijvoorbeeld hun ouders zich erg zorgen gaan maken, of als ze echt merken vast te lopen in hun dagelijks functioneren.

Bij Mirte Kids en Praktijk Mirte wordt alleen therapie gegeven wanneer een  eventueel ondergewicht niet al te ernstig is en er geen ernstige medische complicaties zijn of andere psychische problemen spelen die de overhand hebben. De focus ligt op het behandelen van eetproblemen ter voorkoming van het ontwikkelen van een eetstoornis. Voor de behandeling van ernstige eetstoornissen wordt gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling geadviseerd.