Rouw en verlies

Wanneer er sprake is van verlies, kan het gaan om verlies van een dierbare door overlijden, verlies van een partner door echtscheiding, verlies van goede gezondheid of verlies van een baan.


De dood van een dierbare stelt de achterblijver(s) voor de opgave om voorgoed afscheid te nemen van de overledene. Bovendien zal men zich geleidelijk moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. 
Hoe wij rouwen hangt af van een aantal factoren zoals onze leeftijd, de mate waarin we op het verlies zijn voorbereid, onze innerlijke kracht en de steun van buitenaf. Meestal is rouwen een intens maar ook vaak langdurig proces. Tijdens dat proces neemt het rouwen een groot deel van de beschikbare energie en aandacht in beslag. Allerlei lichamelijke en emotionele klachten zijn het gevolg.
Het rouwproces na het overlijden van een dierbare wordt vaak onderverdeeld in een aantal fasen. Er zijn verschillende modellen die ieder een eigen benaming hebben voor de verschillende fasen van rouw. Tegenwoordig wordt er op een andere manier naar rouwprocessen gekeken en wordt er ook wel gesproken over “rouwtaken”. Of we het nu hebben over fasen of rouwtaken, ik wil hierbij nadrukkelijk vermelden dat ieder mens als uniek persoon dit proces op zijn eigen unieke manier doorloopt.

Er kan niet een bepaalde tijd voor rouw worden gesteld. De rouwperiode kan een paar maanden tot een paar jaar in beslag nemen. Soms is het rouwproces verstoord en blijft men “steken” in de rouw. Men blijft in een toestand van hevig verdriet en wanhoop; er is sprake van een gestagneerd rouwproces. 
Verstoorde, uitgestelde of gestagneerde rouw veroorzaakt op langer termijn veel lichamelijke en psychische klachten. Praktijk Mirte biedt in dit rouwproces begeleiding daar waar het proces stagneert; mogelijk met EMDR therapie. Een verlies is verwerkt als iemand er af en toe aan denkt, maar het verdriet zijn leven niet langer beheerst. Er bestaan geen regels voor hoe iemand die gemoedstoestand bereikt.

Rouw is niet alleen gerelateerd aan een overlijden.
 Ook wanneer je een relatie, gezondheid, baan of toekomstverwachtingen verliest is er sprake van rouw. Vaak wordt dit niet als verlies erkend of ervaren, en daardoor ontstaat verborgen rouw. Dit leidt, soms jaren later, tot ziekten, tot lichamelijke – en /of psychosomatisch klachten.

Fasen van rouwtaken

Verdoofd

Verdoofd

De fase van verdoofd zijn. Na de eerste schok van het verlies komt er ongeloof en ontkenning: het kán niet waar zijn. Mensen praten over deze fase als de periode waarin ze in een “roes” lijken te leven. Verdriet, wanhoop en boosheid zijn nog niet aan de orde en men is in staat van alles op een adequate manier te regelen.

Verlangen

Verlangen

De fase van verlangen en zoeken naar degene die er niet meer is. Deze fase kenmerkt zich door de drang de verloren persoon weer te vinden. Men kan onbewust zoeken door rusteloos, willekeurig bezig te zijn, maar soms ook bewust door steeds weer naar plaatsen terug te keren waar men ooit samen met de verloren dierbare is geweest. Anderen “vinden” de overledene door de geur van de achtergebleven kleding te ruiken of het graf steeds te bezoeken. Tegen beter weten in verwacht men degene waarvan zo moeizaam definitief afscheid genomen kan worden: men “ziet” haar op straat, men “hoort” zijn sleutel in het slot.

Verwarring

Verwarring

De fase van verwarring en de wanhoop. De tijd breekt aan van een langere periode van intens psychisch verdriet met veel tranen. Een periode van wisselende emoties, van apathie tot hyperactiviteit, van intens verdriet tot machteloze woede. Dan is men kwaad op de dode, dan weer voelt men zich schuldig om die boosheid.

Reorganisatie

Reorganisatie

De fase van reorganisatie. De tijd waarin de “voltooiing” van de rouw zich voltrekt, is ook de tijd voor aanvaarding en aanpassing. Men hervindt het evenwicht, de energie, de hoop en het vermogen om te genieten en iets van het leven te maken. Men verandert het gedrag in overeenstemming met de veranderde levensomstandigheden: men kan zich aanpassen.

Mirte Kids

Mirte Kids is o.a. gespecialiseerd in behandeling van kinderen en jongeren met psychische, mentale en/of emotionele problemen.

Bekijk

Mirte in Bedrijf

Mirte in Bedrijf werkt met werkgevers die zich bewust zijn van de noodzaak om te investeren in medewerkers als basis voor een gezonde en succesvolle organisatie.

Bekijk