Identiteitsprobleem

Ieder mens wordt geboren met bepaalde kwaliteiten en vaardigheden; alles wat je tot een uniek persoon maakt. Zolang deze kwaliteiten door de omgeving herkend en gestimuleerd worden om tot ontwikkeling te komen, zal het kind er door kunnen groeien.


Zijn deze eigen kwaliteiten door de omgeving niet opgemerkt of gerespecteerd of kunnen ze niet tot ontwikkeling gebracht worden, dan ervaart het kind dit als een ontkenning van de eigenheid en eigenwaarde. Een opeenstapeling van onbegrip kan leiden tot vermindering aan zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Hierdoor ontstaat een vermindering aan gevoel van veiligheid. Om zich veilig te voelen zal het kind zal zich steeds meer gaan aanpassen aan wat de omgeving en de maatschappij van hem verwacht, ten koste van zijn eigen identiteit.

Er is sprake van een identiteitsprobleem wanneer de persoon zijn eigen structuur niet meer kent en daar geen gebruik van kan maken. Meestal is er dan sprake van aangeleerd gedrag dat niet aansluit bij de oorspronkelijke, persoonlijke kenmerken van de persoon. Dat gedrag kan als afweermechanisme en overlevingsstrategie door de persoon zelf ontwikkeld zijn, het kan ook opgelegd zijn door een opvoedende omgeving.
Vaak voelt de persoon zich onprettig en niet veilig, heeft het gevoel alsmaar te moeten en niet te mogen en raakt steeds meer vervreemd van zichzelf.

Mensen hebben een drang in zich die ervoor zorgt dat de aangeboren kwaliteiten in meer of mindere mate tot ontwikkeling kunnen komen. Bij sommige mensen kan deze drang erg sterk aanwezig zijn, het zal dan naar wegen zoeken om die aangeboren kwaliteiten toch te kunnen ontwikkelen. Als er in zijn omgeving geen ruimte is, ontstaat er en enorme tweestrijd , de ene kant de drang om zijn kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen en de andere kant het aanpassen aan wat er verwacht wordt.

Daardoor ontstaat vaak compensatiegedrag. Denk hierbij aan het ontwikkelen van angsten, fobieën, negatief zelfbeeld, zich óver-verantwoordelijk voelen, aanpassingsgedrag, afhankelijk gedrag, dwanggedachten of gedragingen, eetproblemen of woedeaanvallen.
Bij Praktijk Mirte kun je leren je oorspronkelijke IK te (her-)ontdekken en ontwikkelen.
Neem gerust contact op voor verdere informatie.

Mirte Kids

Mirte Kids is o.a. gespecialiseerd in behandeling van kinderen en jongeren met psychische, mentale en/of emotionele problemen.

Bekijk

Mirte in Bedrijf

Mirte in Bedrijf werkt met werkgevers die zich bewust zijn van de noodzaak om te investeren in medewerkers als basis voor een gezonde en succesvolle organisatie.

Bekijk