EMDR Therapie

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent het: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd.

Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd, in situaties die lijken op de betreffende traumatische gebeurtenis. Zo kan later iets dat je hoort, ruikt, of ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen; inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Met EMDR therapie kunnen zowel eenmalige als frequent meegemaakte traumatische ervaringen worden verwerkt. Het gaat om concrete ervaringen en onverwerkte gebeurtenissen. Hieronder kunt u de klachten en problemen vinden die geschikt zijn voor EMDR therapie

Geschikt voor EMDR

Beroepsgebonden Posttraumatische Stress-Stoornis

Beroepsgebonden Posttraumatische Stress-Stoornis

Er is sprake van een beroepsgebonden posttraumatische stress-stoornis (PTSS) als de traumatische ervaring die ten grondslag ligt aan de PTSS tijdens het werk heeft plaats gevonden. Risicogroepen zijn voornamelijk politie, brandweer, ambulancepersoneel en militairen.

 

Traumatische zwangerschap of bevalling

Traumatische zwangerschap of bevalling

Sommige vrouwen ontwikkelen een posttraumatisch stresssyndroom na complicaties tijdens de zwangerschap , na een gecompliceerde bevalling of na een spoed keizersnede.

Na een dergelijke ervaring hebben sommige vrouwen last van nachtmerries, herinneringsbeelden of is men erg angstig. In het geval van een geboorte van een baby kan deze gemoedstoestand een negatieve invloed hebben op het contact met de baby. Vaak komen daar dan ook nog eens schuldgevoelens bij. EMDR Therapie kan deze vrouwen helpen de traumatische ervaring alsnog te verwerken, om zo een eventuele volgende zwangerschap of komende bevalling met nieuw vertrouwen tegemoet te treden, zonder de alles overheersende angsten.

Gestagneerde rouw

Gestagneerde rouw

Soms verloopt een rouwproces verstoord. De rouwtaken zijn niet allemaal (voldoende) doorlopen en je blijft slecht functioneren in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is gestagneerde rouw of uitgestelde rouw. Wanneer je veel moeite hebt met het rouwproces en het gevoel hebt dat je er zelf niet uitkomt, kan EMDR therapie je mogelijk helpen.Het verlies krijgt een nieuwe betekenis in je leven, waardoor je de draad weer op kunt pakken.

Traumatische gebeurtenissen

Traumatische gebeurtenissen

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Enkele voorbeelden van traumatische gebeurtenissen zijn: een verkeersongeluk, conflict, misdrijf, inbraak, brand, verlies van een baan/ontslag, beëindiging van een relatie, overval, getuige zijn van geweld, het zien overlijden van iemand en/of mishandeling. Er kunnen zich psychische klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties, overmatige waakzaamheid, woede uitbarstingen, prikkelbaarheid en slaapproblemen. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma-gerelateerde angstklachten.

Mirte Kids

Mirte Kids is o.a. gespecialiseerd in behandeling van kinderen en jongeren met psychische, mentale en/of emotionele problemen.

Bekijk

Mirte in Bedrijf

Mirte in Bedrijf werkt met werkgevers die zich bewust zijn van de noodzaak om te investeren in medewerkers als basis voor een gezonde en succesvolle organisatie.

Bekijk