Individuele trajecten

Gezondheid van medewerkers laat zich niet zomaar sturen. Wel kunnen medewerkers met klachten, in een zo vroeg mogelijk stadium, worden geholpen. Wij stellen vast of de oorzaak van het ziekteverzuim ligt in het werk, privé en/of een ongezonde leefstijl.


Individueel traject:
U meldt een werknemer aan bij Mirte in Bedrijf. Wij plannen op korte termijn een intake om het probleem te inventariseren: de hulpvraag wordt vastgesteld en er wordt een doelstelling geformuleerd. Vervolgens wordt een uitgebreid advies gegeven over het te vervolgen traject. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden (modules):

Module 1 A: 5 individuele consulten
Module 1 B: 10 individuele consulten
Module 1 C: Meer dan 10 individuele consulten

In het vervolgtraject wordt verder gekeken naar de zogeheten veroorzakers en instandhouders van de huidige klacht(en). De werknemer krijgt zo inzicht in geconditioneerd gedrag en automatische processen. Vanuit dit bewustwordingsproces en door het aanreiken van praktische handvatten, werken we samen met de werknemer naar een blijvende verandering, zodat deze weer duurzaam inzetbaar kan zijn. Zowel de werkgever als werknemer worden betrokken bij het te bepalen beleid. Goede communicatie en betrokkenheid zijn van groot belang bij (psychisch) verzuim. Kennis, begrip en interesse vanuit de werkgever motiveren de werknemer en bevorderen het herstel. Er worden afspraken gemaakt over de wijze van verslaglegging, communicatie en voortgangsbesprekingen.

Neemt u gerust contact met ons op voor verdere informatie of aanmelding.

Mirte Kids

Mirte Kids is o.a. gespecialiseerd in behandeling van kinderen en jongeren met psychische, mentale en/of emotionele problemen.

Bekijk

Praktijk Mirte

Praktijk Mirte is een praktijk voor psychosociale hulpverlening, EMDR therapie en relatietherapie. Ik begeleid zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Bekijk