Over mij

Mijn naam is Esther Roelofs en ik ben in 1968 geboren te Vriezenveen. Ik ben jarenlang werkzaam geweest in het ziekenhuiswezen en heb uiteindelijk mijn droom waargemaakt namelijk het opstarten van een eigen praktijk (2004) ,om onder anderen met kinderen en jeugdigen te mogen werken die op de één of andere manier “niet lekker in hun vel zitten.”


Ik ben een gediplomeerd en geregistreerd psychosociaal therapeut met als specialisaties  EMDR Therapie, rouw-en verliesbegeleiding en begeleidingstrajecten  in (v)echtscheidingszaken.

Mijn praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum De Graven Esch te Almelo, waar ik  nauw samenwerk  met kinderpsychologen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en een psychomotorisch therapeut. Samen met genoemde disciplines hebben we ook het Kinderteam Almelo opgericht: www.kinderteam-almelo.nl

Mijn interesse in werken met kinderen is in de loop der jaren steeds meer op de voorgrond gekomen. Als jong volwassene was ik al heel nieuwsgierig naar de belevingswereld van kinderen. Wat denken ze, wat voelen ze en waarom doen ze wat ze doen? Ik vind het mooi en bijzonder om als therapeut een stukje mee te mogen reizen in het unieke ontwikkelingsproces van een kind en het kind daarbij te ondersteunen om een gelukkiger en krachtiger mens te worden.

Soms zit u als ouder(s) met uw handen in het haar. U merkt dat uw kind niet lekker in zijn vel zit, maar wat kunt u nog doen? Ondersteuning van een kinderpsycholoog, kindertherapeut of kindercoach lijkt nodig, maar wat is de beste hulp voor uw kind? Op deze site kunt u lezen wat Mirte Kids voor u en uw kind kan betekenen. Mirte Kids begeleidt en coacht kinderen met verschillende sociaal-emotionele problemen. Denk hierbij aan angsten, laag zelfbeeld, onzekerheid, boosheid, omgaan met moeilijke gezinssituaties, gepest worden of pestgedrag vertonen, eetproblemen  etc. Tevens biedt Mirte Kids begeleiding aan kinderen die te maken hebben met verlies; wanneer de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden, maar ook wanneer een kind een dierbare moet missen wegens overlijden.

Mirte Kids richt zich met name op de kwaliteiten, talenten en positieve kanten van het kind. Er wordt oplossingsgericht gewerkt en ik ga ervan uit dat de oplossing van het probleem in het kind zelf aanwezig is. Er wordt altijd rekening gehouden met de situatie en mogelijkheden van het kind. Soms past een andere vorm van hulpverlening beter bij het probleem van uw kind. Er zal dan doorverwijzing plaatsvinden in overleg met u als ouders, om zo voor  jullie kind de beste begeleiding te vinden. Dit is het recht van ieder kind.


 

Werkwijze

Op mijn website geef ik graag een indruk van de werkwijze die ik hanteer binnen mijn praktijk en kunt u ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor uw kind.

Aanmelding vindt telefonisch plaats of via het contactformulier. Als ouder(s) kunt u zelf uw kind aanmelden bij Mirte Kids, maar ook is doorverwijzing via huisarts of via de school mogelijk. Beide ouderlijk gezaghebbende ouders moeten hun toestemming geven ten aanzien van  behandeling van hun kind.

Na het eerste contact krijgt u een vragenformulier toegestuurd per mail. Hierin wordt informatie gevraagd t.a.v. de ontwikkeling van het kind, het huidige probleem en de hulpvraag van het kind zelf.

Daarna volgt een intakegesprek van 1¼ uur met de ouder(s) of verzorger(s) en het kind. Bij jongeren gaat dit in overleg, vaak willen zij alleen het gesprek met mij aangaan, maar is er wel (telefonisch) contact met de ouder(s).

Na steeds 5 sessies en na afronding van de therapie volgt een oudergesprek. Hierin wordt de voortgang besproken. Tevens worden adviezen aan de ouders gegeven. Bij jongeren wordt gekeken op welke manier zij willen evalueren.

Na afronding van de therapie is er na 6 weken nog een telefonisch contactmoment.

 

De individuele sessies met uw kind duren een uur waarvan de inhoud van de sessies blijft tussen het kind en de therapeut, hetzelfde geldt voor de gesprekken tussen de ouder(s) en de therapeut. Tenzij anders besproken. Als psychosociaal therapeut ben ik breed opgeleid in verschillende therapievormen. Ieder kind is uniek en ik stem mijn manier van begeleiden dan ook af op de eigenheid van het kind.  Mijn streven is om uw kind weer  in contact te brengen met zijn  eigen kwaliteiten, kracht en mogelijkheden, zodat uw kind ook na de therapie vol vertrouwen (in zichzelf) verder kan gaan.

Voor diagnostiek en stoornissen in ernstige vorm worden ouder(s) terug verwezen naar de huisarts. Intensievere, gespecialiseerde hulp is dan geïndiceerd voor uw kind. Mirte Kids is niet gespecialiseerd in kinderen met ADD, ADHD of Autisme. Binnen het Kinderteam Almelo zijn kinderpsychologen aanwezig die zich hierin hebben gespecialiseerd. Aanmelden kan via de website www.kinderteam-almelo.nl

Mocht u na het lezen van mijn website nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Praktijk Mirte

Praktijk Mirte is een praktijk voor psychosociale hulpverlening, EMDR therapie en relatietherapie. Ik begeleid zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Bekijk

Mirte in Bedrijf

Mirte in Bedrijf werkt met werkgevers die zich bewust zijn van de noodzaak om te investeren in medewerkers als basis voor een gezonde en succesvolle organisatie.

Bekijk